Najważniejsze informacje dla osób szukających pracy w Holandii

Każdy, kto szuka legalnego zatrudnienia za granicą, powinien zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych elementów. Umowę o pracę najlepiej jest podpisać z agencją pośrednictwa. Zanim jednak to zrobisz, warto sprawdzić wybraną firmę.

Zwróć uwagę na następujące kwestie:

  • Sprawdź, czy agencja posiada certyfikat Ministerstwa Pracy, uprawniający ją do pośredniczenia w zatrudnianiu osób za granicą (możesz to sprawdzić na tej stronie: www.kraz.praca.gov.pl),
  • Sprawdź, czy ma legalną i aktywną działalność, zgłoszoną do CEIDG lub KRS,
  • Nie wpłacaj pośrednikom żadnych kaucji, zaliczek itp.
  • Pamiętaj, że agencja może od Ciebie pobierać opłaty, ale tylko z tytułu kosztów, które faktycznie już poniosła.
  • Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, poszukaj innej firmy.

Jakich dokumentów będziesz potrzebować?

Aby podjąć pracę w Holandii, nie jest potrzebne pozwolenie na pobyt i pracę. Nie musisz również posiadać zakwaterowania. Jedyne dokumenty, jakich może od Ciebie wymagać pracodawca to dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty) oraz Burgerservicenummer, który otrzymasz w holenderskim urzędzie miasta.

Dobra agencja pośrednictwa pracy sama wyśle za Ciebie wniosek do urzędu o przyznanie numeru BSN.

Przed wyjazdem do Holandii zadbaj o podpisanie z agencją umowy cywilno-prawnej, zgodnej z ustawą dotyczącą zatrudnienia polskich obywateli za granicą. W umowie powinna być określona wysokość stawki godzinowej brutto oraz wszelkie poniesione przez Ciebie koszty.

Na jakie zarobki możesz liczyć?

W Holandii obowiązuje płaca minimalna, przy czym dla polskich pracowników jest ona taka sama jak dla pracowników holenderskich.

Stawka minimalna uzależniona jest od wieku pracownika i kształtuje się następująco:

  • 18 do 20 lat: od € 6,00/ godz. brutto do € 8,96 /godz. brutto
  • 21 lat: do € 9,96 / godz. brutto
  • od 22 lat i powyżej: od € 9,51 do € 10,10/ godz. brutto
  • Service team w rolnictwie: € 10,06 /godz. brutto
  • Prace na magazynie: od € 10,01 do € 11,49 /godz. brutto

Uwaga! Stawki dla specjalistów są wyższe.

Przykładowe stawki:
Operator wózków widłowych bocznych € 10,59/godz. brutto
Spawacz od około € 13,00 do € 14,00/godz. brutto*
Wynagrodzenie nie obejmuje nadgodzin. Każdemu pracownikowi przysługuje dodatek wakacyjny wysokości 8% rocznego zarobku.

Im wyższe wykształcenie, znajomość języka obcego oraz kwalifikacje – tym naturalnie wyższe zarobki.

Czy będę miał ubezpieczenie?

Obowiązek ubezpieczenia pracownika spoczywa na pracodawcy. Ubezpieczenie obejmuj koszty leczenia na terenie Holandii. Pracownik płaci tylko jego część, która jest potrącana z wynagrodzenia za pracę. Warto też pamiętać o tym, że ubezpieczenie nie obejmuje kosztów leczenia stomatologicznego i jest ważne również na terenie Polski.

Więcej informacji na temat legalnego zatrudnienia w Holandii znajdziesz w materiałach przygotowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Zatrudnienia w Holandii:

http://docs.minszw.nl/pdf/4/2010/4_2010_1_26461.pdf