Praca w Holandii

Przed wyjazdem i podjęciem pracy w Holandii każdy nasz klient zawiera z nami, sporządzoną w języku polskim, umowę cywilno-prawną, która jest w pełni zgodna ze stosowną ustawą regulującą zasady zatrudniania obywateli polskich za granicą. Umowa taka obowiązkowo określa wysokość stawki godzinowej brutto oraz wymienia wszystkie koszty, jakie ponosi pracownik. Obowiązkiem osoby zainteresowanej pracą jest zapoznanie się ze wszystkimi warunkami określonymi tą umową, jeszcze przed podjęciem zgody na skorzystanie z naszego pośrednictwa.

Wynagrodzenie, które proponujemy i gwarantujemy naszym klientom, to bardzo atrakcyjne stawki, zróżnicowane wszakże od wieku klienta, jego doświadczenia zawodowego, przedstawionej oferty oraz od rodzaju układu zbiorowego CAO obowiązującego w konkretnej firmie i u konkretnego pracodawcy. Oczywiście, jak napisaliśmy wcześniej, stawki te określone są wcześniej podpisaną umową.

Oto przykładowe stawki godzinowe brutto dla niektórych prac w ogrodnictwie lub rolnictwie:

w zależności od wieku.

od 18 do 20 lat – d 6,00 do 8,96 €

od 21 – do 9,96 €

22 lata i więcej – od 9,51 € do 10,10 €

w zależności od rodzaju pracy.

opieka nad zwierzętami hodowlanymi, czyli praca w tzw. service team – 0,06 €

zbieranie zamówień, czyli praca jako tzw. order picker – od 10,01 € do 11,49 na start i 12,30 €/po 6 ciu miesiącach

w zależności od posiadanych kwalifikacji.

operator wózków widłowych bocznych – 0,59 €

spawacz – od około 12,00 do 14,00 €

Powyższe stawki wzrastają najczęściej co około 6 miesięcy. O wielkości konkretnych stawek przypisanych do określonego stanowiska i określonej firmy poinformuje Państwa nasz rekruter.

Gwarantujemy także wszystkim naszym klientom pewność:

  • wypłaty w formie przelewów na konto (gwarancja bezpieczeństwa i rzetelności rozliczenia),
  • wypłatę rezerwacji oraz pieniędzy urlopowych,
  • otrzymanie Jaaropgaafu – dokumentu niezbędnego do ubiegania się o zwrot podatku,
  • załatwienie formalności związanych ze zwrotem podatku,
  • dobre warunki pracy,
  • skorzystanie z usług znanego nam przewoźnika (szczegóły w zakładce „Transport”); organizujemy przejazd naszych pracowników na miejsce zakwaterowania (rezerwujemy dla Państwa bilet na wyjazd),
  • pracę w renomowanej i znanej nam firmie,
  • regularny kontakt z koordynatorem,
  • pracę za pośrednictwem holenderskiego biura pracy, które stawia na jakość,
  • za nasze usługi nie pobierzemy od Państwa żadnej prowizji.

W dalszej części niniejszej strony zamieszczamy teksty opisujące szczegółowo wszystko, co dotyczy pracy na terenie Holandii. Jeśli umieszczone tam informacje nie będą dla Państwa wystarczająco wyczerpujące lub niejasne, prosimy o skontaktowanie się z naszym biurem. Szybkie dotarcie do konkretnych tematów umożliwiają wymienione poniżej odsyłacze:

Urząd skarbowy (Belastingkantoor)

Zaraz po rozpoczęciu pracy w Holandii, bez zbędnej zwłoki należy udać się do lokalnego urzędu skarbowego wraz z paszportem lub dowodem osobistym po nadanie numeru identyfikacji podatkowej (BSN). Tylko posiadającemu taki numer pracodawca może przekazywać wynagrodzenie. Zaświadczenie o nadaniu tego numeru warto starannie przechowywać, gdyż w razie ponownego podjęcia pracy w Holandii nie trzeba już będzie starać się ponownie o jego nadanie. W  załatwieniu tej formalności zazwyczaj pomoże nasz koordynator. W niektórych lokacjach należy do urzędu udać się samodzielnie.


Oświadczenie podatkowe dotyczące podatku od wynagrodzeń

Wymagane jest również złożenie oświadczenia podatkowego o wysokości osiąganych dochodów, gdyż na jego podstawie pracownik zostanie zaklasyfikowany do odpowiedniej grupy podatkowej, od czego będzie zależała wysokość podatku jaki pracodawca potrąci z jego zarobku, co oczywiście ma wpływ na zarobek netto.


Zakwaterowanie

Nasze biuro organizuje również swoim klientom zakwaterowanie w Holandii. Otrzymują oni pokoje 1-2 lub 3-osobowe w niewielkiej odległości od miejsca zatrudnienia w domkach jednorodzinnych, najczęściej typu bungalow. Warunki zakwaterowania są na tyle komfortowe, że pozwalają na spokojny wypoczynek po pracy (zobacz Galerię oraz Bungalowpark Sollasi). Domki posiadają dobrze wyposażone kuchnie i łazienki oraz pokoje ze sprzętem audiowizualnym. Nasi koordynatorzy na bieżąco dbają o należyty poziom zakwaterowania naszych podopiecznych. W zależności od lokalizacji opłata za utrzymanie swojego zakwaterowania wynosi od 79,50 do 88,00 € tygodniowo. W czasie nieobecności w mieszkaniu doradzamy, aby nie zostawiać w miejscu zakwaterowania dokumentów tożsamości, ani większych sum pieniędzy. Wszelkie awarie techniczne w miejscu zakwaterowania należy zgłaszać pod numer telefonu miejsca pracy.

Oczywiście należy się stosować do obowiązującego w danym miejscu regulaminu i utrzymywać mieszkanie w należytym porządku. Należy także pamiętać, aby po zakończeniu kontraktu, jeszcze przed powrotem do kraju, oddać koordynatorowi klucze do mieszkania, a także od roweru lub samochodu.


Podróż

Do pracy w Holandii możemy udać się na własną rękę lub korzystając z naszej pomocy i współpracujących z nami przewoźników. Oczywiście i w jednym i w drugim przypadku koszty podróży pokrywają zainteresowani pracownicy. Organizując wyjazd we własnym zakresie, należy pamiętać o przekazaniu, jeszcze przed wyruszeniem w trasę, numeru swojego telefonu komórkowego naszemu przedstawicielowi, o zabraniu go z sobą i doładowaniu odpowiednimi środkami pieniężnymi. Konieczne jest informowanie nas o wszelkich opóźnieniach w podróży. O szczegółach wyjazdów organizowanych przez nasze biuro mogą się Państwo więcej dowiedzieć w zakładce „Transport”.

Powrót do kraju każdy organizuje we własnym zakresie, kontaktując się bezpośrednio z przewoźnikiem, jednakże nasz koordynator powinien zostać przez Państwa powiadomiony z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie powrotu do Polski. Dzięki temu będziemy mogli stosownie reagować i kontaktować się z Państwem w przypadku zmian związanych z pracą lub innymi niespodziewanymi zdarzeniami.


Pierwsze dni w Holandii

Nasz koordynator zawiezie Państwa do zakładu pracy, w celu zapoznania się z pracodawcą, który jest zarazem zleceniodawcą oraz klientem naszego biura pośrednictwa pracy. Poinformuje on Państwa o zakresie obowiązków oraz o sposobie wykonywania pracy. To osoba, do której należy się zwracać w pierwszej kolejności z prośbą o wszelkie informacje związane z pracą.


Praca w Holandii

Wszelkie informacje związane z chorobą, niedyspozycją lub inną przyczyną uniemożliwiającą przyjście do pracy należy niezwłocznie telefonicznie przekazywać koordynatorowi, który przekaże je Państwa pracodawcy. Przed podjęciem pracy w Holandii otrzymacie Państwo numer telefonu do miejsca pracy, gdzie również można zgłaszać swoje problemy.

Należy wiedzieć, że Holandia jest krajem doskonale zorganizowanym, dlatego też między innymi przeprowadza się tam wiele kontroli dotyczących stosunków pracy w ogóle, w tym także legalności pobytu i zatrudniania cudzoziemców. Dlatego też zawsze należy mieć w zakładzie pracy stały dostęp do swojego paszportu lub dowodu osobistego. Więcej o sprawach pracy można dowiedzieć się w zakładkach „Galeria” oraz „Oferty pracy”.

Niedopuszczalne jest przychodzenie do pracy w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających. To przesłanka do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o pracę.


Dni świąteczne w Holandii

Dni świąteczne na ogół są wolne w Holandii od pracy. Dni świąteczne to: Nowy Rok, Wielkanoc, Dzień Królowej (30 kwietnia), Dzień Wyzwolenia (5 maja – raz na 5 lat), Wniebowzięcie, Zielone Świątki, Boże Narodzenie (2 dni).


Ubezpieczenie w razie choroby lub wypadku

Ubezpiecza pracowników, także obcokrajowców, pracodawca, czyli holenderskie biuro pośrednictwa pracy. Jest to ubezpieczenie kosztów leczenia szpitalnego na terenie Holandii, w razie choroby lub wypadku. Pracownik ponosi częściowo koszty tego ubezpieczenia (kwota potrącana cotygodniowo z wypłaty). Nie obejmuje ono kosztów leczenia stomatologicznego. Ubezpieczenie pracownika obowiązuje również na terenie Polski w czasie trwania umowy.


Spożywanie posiłków i napojów w pracy

Pracownik organizuje posiłki na czas pracy we własnym zakresie, chociaż w niektórych zakładach pracy można otrzymać kawę lub herbatę. W zdecydowanej większości zakładów holenderskich praca rozpoczyna się w godzinach od 7.00 lub od 8.00 rano, a kończy się między 16.30 a 17.00. W związku z tym organizuje się trzy przerwy: około godziny 9.30 na kawę, około 12.00-12.30 na posiłek i około 15.00 ponownie na kawę lub herbatę. Przerwy te nie są wliczane do czasu pracy.


Uzgodnienia

Oczywiście to Państwo określacie w Polsce, jaką ofertą pracy jesteście zainteresowani i jak długo macie zamiar pracować w Holandii i to zgłaszacie naszemu przedstawicielowi. Również chęć przedłużenia pobytu w Holandii i dalszej pracy należy zgłosić naszemu koordynatorowi. Ponieważ oferta pracodawców holenderskich jest spora, to na ogół skorzystanie z takiej opcji jest możliwe. Jeśli dojdzie do sytuacji, że pracę trzeba będzie skończyć wcześniej, niż to zakontraktowano, z przyczyn niezależnych od pracodawcy (np. spowodowanej gwałtownym załamaniem pogody), to dołożymy wszelkich starań, aby możliwie szybko znaleźć tym, którzy tego zechcą nową pracę.


Zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia

Osoby, które już pracowały w Holandii i posiadają nr BSN (numer nadawany przez holenderskie urzędy skarbowe, odpowiednik polskiego NIP), po ponownym podjęciu tutaj pracy otrzymają swoją pierwszą wypłatę po upływie 2-4 tygodni. Osoby, które jeszcze numeru BSN nie mają, powinny wiedzieć, że okres oczekiwania na jego przyznanie wynosi około 4-6 tygodni, dlatego też powinny one dysponować odpowiednimi funduszami, które pozwolą im pokrywać wszelkie wydatki związane z pobytem w Holandii przez pierwsze 6 tygodni. Wysokość zarobku brutto jest obliczana na podstawie stawki godzinowej określonej w umowie o pracę. Od tego zarobku potrącane są składki ubezpieczeniowe, podatek dochodowy oraz opłaty za mieszkanie. Wszelkie koszty ponoszone przez pracownika również są określone cywilno-prawną umową podpisywaną jeszcze przed wyjazdem do Holandii.

Każdy z Państwa musi posiadać konto bankowe, na które będzie przekazywane wynagrodzenie. Dlatego też przed wyjazdem należy zabrać z sobą zaświadczenie określające nazwę i adres banku oraz dokładny numer Państwa konta (polskie konto zawiera 26 cyfr); należy również mieć przy sobie kartę z bankomatu, aby można było z tego konta korzystać na miejscu w Holandii. Jedynie w wyjątkowej sytuacji możecie Państwo liczyć na zaliczkę wypłaconą przez pracodawcę w gotówce. Przekazywanie wynagrodzenia na konto zwiększa bezpieczeństwo Państwa pieniędzy, zapewnia wygodę, oprocentowanie i większą prywatność.


Zwrot podatku

O ewentualnym zwrocie podatku pracownicy są powiadamiani bezpośrednio przez holenderski urząd skarbowy, ważne jest więc, aby urząd ten dysponował w każdej chwili Państwa aktualnymi danymi dotyczącymi adresu i numeru konta, na które potencjalny zwrot może zostać przelany. Rozliczenie roczne zostanie przesłane Państwu przez holenderskiego pracodawcę pocztą na polski dres lub drogą mailową najpóźniej do końca marca następnego roku, za pracę w roku poprzedzającym. W przypadku kiedy do końca marca takie rozliczenie nie dotrze, należy zgłosić to przedstawicielowi naszej agencji. W tej sytuacji warto pamiętać o zgłaszaniu naszemu koordynatorowi w Holandii wszelkich zmian adresowych.

Podpowiadamy, że zawsze można zlecić przygotowanie wniosku o zwrot podatku dowolnemu biuru podatkowemu w Polsce.