Transport

Samodzielne zorganizowanie wyjazdu do pracy w Holandii lub Niemczech dla niektórych osób, szczególnie tych, które po raz pierwszy to robią, mogłoby być dość trudne, dlatego też Marvel Personal Consulting niesie tutaj swoją pomoc. Współpracując z grupą zaufanych przewoźników, których listę prezentujemy na dole niniejszej strony, organizujemy takie wyjazdy.

Należy pamiętać, że zgodnie z artykułem 85 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z naszą firmą to pracownik ponosi koszty dojazdu do pracy i powrotu do kraju.

Może się zdarzyć, że zostaniecie Państwo poproszeni przez naszego przedstawiciela o wpłacenie całości lub części opłaty za przejazd do miejsca zakwaterowania lub zatrudnienia, która to opłata jest kierowana bezpośrednio na konto przewoźnika. Jeśli będzie to kontakt mailowy, to należy uważnie sprawdzić czy adres, z którego wysłana została prośba ma końcówkę marvelpc.eu. Oto adresy, z jakich może dotrzeć taka wiadomość:

praca@marvelpc.eu
rekrutacja@marvelpc.eu
cv@marvelpc.eu
aplikuj@marvelpc.eu
info@marvelpc.eu

Prośby o wpłaty wysłane z innych adresów należy zignorować, gdyż mogą to być próby wyłudzenia pieniędzy przez oszustów. W takich przypadkach lub w razie jakichkolwiek wątpliwości należy jak najszybciej skontaktować się z naszym biurem.
Wyjazdy do pracy w Holandii lub Niemczech zazwyczaj planowane są na weekend, jednakże mogą one również być realizowane także w inne dni tygodnia w zależności od potrzeb pracodawcy.

Jeśli chodzi o powrót do kraju, to pracownik organizuje transport we własnym zakresie, kontaktując się bezpośrednio z przewoźnikiem. Jednakże wskazane jest, aby 2 tygodnie przed planowanym powrotem skontaktować się z naszym przedstawicielem. Informacja o planowanym powrocie i jego dacie może być przydatna w przypadku różnych, nieprzewidzianych wydarzeń.

A oto lista przewoźników, z którymi firma Marvel Personal Consulting współpracuje:

Polska północna:
www.tonytransport.pl
www.olimarline.pl
www.respectdeluxe.pl

Polska południowa:
www.gtvenus.com.pl
www.przewozimy.eu
www.arnoldbus.eu
www.juzwa.pl
www.vico-transport.pl